Anulika z.s

ANULIKA (Ah-new-li -kah) Štěstí, spokojenost je nejlepší. ( Ibo Eastern Nigeria)
 
Anulika znamená štěstí. Štěstí si nemůžeme koupit, ani nám jej nemůže nikdo prodat, darovat nebo půjčit. Je to naše životní zaměření, postoj, směr. Štěstí nosíme v sobě. 
 
 
Anulika z.s. je nezisková organizace věnující se lidem, kteří se v určitém okamžiku svého života potřebují           o někoho opřít, mít někoho, kdo za nimi bude stát a nebude je soudit. Také pro ty, co potřebují někoho, kdo jim podá pomocnou ruku, pokud mají pocit, že nedokážou vzniklou situaci řešit sami,tak jim pomůže minimálně tím, že jim umožní nahlédnout na svůj život jinak. Jsme s našimi klienty když se radují, že se jim v životě něco povedlo, ale i v nejtěžších chvílích. 
Anulika je zde od roku 2012, kdy ještě byla občanským sdružením. Následně došlo k transfomaci na zapsaný spolek. 
  1. Anulika z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
  2. Anulika z.s.je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu. 
  3. Posláním spolku je:

a)      rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím

b)      pomoc při péči o děti, mládež a jejich rodiny v jejich volném čase

c)      organizování akcí pro mládež, včetně handicapovaných dětí a mládeže

d)     podporování a organizace vzdělávacích aktivit

e)      propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví

f)       vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. vlastní hospodářskou činností

g)      vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel

h)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zejména formou organizační a osvětové činnosti.

 
 
V současné době realizujeme projekt " Podpora péče" 
  • Co děláme?
  • Terapeutické rozhovory s nemocnými – strach z bolesti, smrti, úzkost ze ztráty soběstačnosti, pocity viny, bilance vlastního života a smíření. Strach a úzkost umocňuje bolest. Důležité je léčit obojí.
  • Krizová intervence – např. řešení suicidiálních tendencí (myšlenky na sebevraždu).
  • Příprava na domácí péči, zajištění všech praktických otázek, nasmlouvání služeb.
  • Podpora při jednání se zdravotními pojišťovnami, vyřízení příspěvku na péči.
  • Podpora rodiny a pečujících, terapeutické rozhovory, vytvoření podmínek pro načerpání sil a energie, prevence vyhoření pečujícího.
  • Nastavení optimální domácí péče a jejího financování.
 
 

 

Kontakt

ANULIKA z.s. Podpora péče / To jsme my Centrum ANULIKA:
Tlapákova 1386/7, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
Sídlo: 28. října 341/184
709 00, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
704 005 307 info@podporapece.cz